Smart News - шаблон joomla Создание сайтов


kktntud

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÔNG TÁC TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN

CÔNG TÁC TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN

I. QUY ĐỊNH CHUNG: 

Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.

II. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH:

- Đoàn viên chi đoàn góp ý cho bản tự nhận xét, mặt mạnh, hạn chế của đoàn viên, biểu quyết xếp loại đoàn viên.
- Ban chấp hành chi đoàn lập biên bản và công văn gởi lên đoàn cấp trên để xem xét công nhận. 
- Ban chấp hành Đoàn cấp trên họp xét và công bố kết quả cho Ban Chấp hành chi đoàn để công bố đến đoàn viên.
- Ban chấp hành chi đoàn họp thông báo kết quả đến đoàn viên, có nhận xét đánh giá chung để rút kinh nghiệm.
- Ban chấp hành chi đoàn ghi nhận xét và kết quả phân tích chất lượng vào sổ đoàn viên.

III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu tóm tắt quá trình sinh hoạt Đoàn và những thành tích đóng góp của đoàn viên trưởng thành.
- Trao Giấy chứng nhận đoàn viên trưởng thành và tặng phẩm kỷ niệm (nếu có) cho đoàn viên trưởng thành.
- Đoàn viên trưởng thành phát biểu cảm tưởng.
- Đại diện đoàn viên đang sinh hoạt Đoàn (nếu là đoàn viên mới) phát biểu.
- Đại biểu cấp ủy và các đại biểu khác phát biểu.
- Kết thúc.

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %