gototopgototop

Bảng quảng cáo
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020
 
Năm 2013, Quảng Ninh tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: Thực hiện 03 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và các Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh, 4 thành phố và huyện Vân Đồn; đào tạo nguồn nhân lực; Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Bảo đảm ASXH và phúc lợi xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế…
Từ lợi thế cũng như khó khăn thách thức, tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra định hướng phát triển: “một tâm - hai tuyến - đa chiều - ba trụ cột” và hai đột phá. Theo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh tới năm 2020, tỉnh chú trọng tới việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên tập trung cho các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp với hàm lượng khoa học công nghệ cao trong sản phẩm, những ngành kinh tế biển có lợi thế.
Đối với công nghiệp, quan tâm đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao phục vụ các ngành công nghiệp đóng tàu, cơ khí, chế tạo máy, công nghiệp dịch vụ cảng biển…
Về thương mại, quan tâm đào tạo đội ngũ nhân lực am hiểu luật pháp, nhất là luật pháp quốc tế, biết ngoại ngữ, đủ phẩm chất và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế.
Đối với nhân lực các ngành dịch vụ, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nhất là nhân lực cho du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, tâm linh, nhân lực phục vụ cho các trung tâm du lịch lớn của tỉnh; quan tâm đào tạo nhân lực trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, bảo hiểm, chuẩn bị cho việc Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn của đất nước.
Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quy định về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh với nhiều chế độ đãi ngộ nhằm “hút” người tài góp sức cho công cuộc phát triển của tỉnh; đồng thời, ban hành Nghị quyết chuyên đề về nhà ở cho người lao động nhằm đảm bảo, ổn định đời sống cho nhân dân.
Song song với việc kêu gọi, thu hút nhân tài, tỉnh cũng chú trọng việc nâng cao chất lượng của các cơ sở đào tạo giáo dục tại tỉnh. Điển hình là việc Quảng Ninh ký các thỏa thuận hợp tác với nhiều trường đại học có uy tín như Đại học Ngoại thương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Y Hà Nội… trong công tác đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho tỉnh; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
Cũng trong năm 2013, Quảng Ninh sẽ tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và triển khai thực hiện các chương trình, đề án cụ thể phát triển nhân lực của tỉnh sau khi Quy hoạch được duyệt theo đúng tinh thần của Nghị quyết tỉnh Đảng bộ về phát triển nguồn nhân lực và hoàn thành phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2015.
Một giải pháp quan trọng nữa mà Quảng Ninh sẽ thực hiện là thành lập Hội đồng đào tạo nhân lực địa phương để tham mưu, giúp cho UBND tỉnh trong công tác đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng Đề án thành lập trường đại học đa ngành Quảng Ninh.
Phát triển nguồn nhân lực đúng hướng, đạt đến trình độ cao là điều kiện rất quan trọng để Quảng Ninh có cơ hội vươn lên. Đây cũng là điều kiện để nâng cao đời sống của người dân và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
BBT