Smart News - шаблон joomla Создание сайтов

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Đoàn TN Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy

1. Bí thư: Phạm Thái Sơn

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phó Bí thư: Phạm Việt Cường

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đoàn TN Phòng cháy chữa cháy

Bí thư: Phạm Thái Sơn

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Bí thư: Phạm Việt Cường

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đoàn TN BCH Biên phòng Tỉnh

Trợ lý Thanh niên: Nguyễn Văn Long

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đoàn TN Than Quảng Ninh

Bí thư: Nguyễn Văn Quyết

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.821.452

- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bí thư: Phạm Thịnh Hoàn

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.821.452

- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bí thư: Vũ Hồng Hậu

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.821.452

Phó Bí thư: Đỗ Thị Lệ Quyên (Trưởng ban TTN Trường học Tỉnh đoàn tăng cường về Đoàn TN Than)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.821.452

Cán bộ: Vũ Hồng Thắm

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.821.452

Cán bộ: Ngô Đức Thuận

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.821.452

 

Đoàn TN BCH Quân sự Tỉnh

12313123

- Đồng chí: Vũ Đức Nam

- Chức vụ:Trợ lý thanh niên.

- Năm sinh: 28/11/1981

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0983644128

Đoàn TN Công an Tỉnh

1. Bí thư: Nguyễn Hùng Cường

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Phó Bí thư: Lý Thái Linh

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cán bộ: Vũ Đình Văn

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huyện Đoàn Vân Đồn

1. .Bí thư: Nguyễn Quang Tiến

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.874.443 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phó Bí thư: Lê Hưng Dũng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ*
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.888.236 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phó Bí thư: Đào Diệp Tâm (Phó Trưởng Ban Đoàn kết THTN được tăng cường

về Huyện đoàn )

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.888.236 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Cán bộ: Từ Thị Kim Loan

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.888.236 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Cán bộ: Vũ Thị Mừng

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.888.236 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huyện Đoàn Cô Tô

 Huyện đoàn Cô Tô

Bí thư: Nguyễn Thị Thanh Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.889.270 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cán bộ: Nguyễn Hải Linh

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.889.270 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cán bộ: Bùi Văn Huy

- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.889.270 
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %