Smart News - шаблон joomla Создание сайтов

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Tỉnh đoàn chủ trì Đoàn giám sát hoạt động Trung tâm HCC cấp huyện và hoạt động một cửa hiện tại cấp xã tại Quảng Yên

Ngày 14/11/2017, Tỉnh đoàn chủ trì Đoàn Giám sát hoạt động Trung tâm hành chính công cấp huyện và hoạt động một cửa hiện đại cấp xã tại Thị xã Quảng Yên. Đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của MTTQ và các tổ chức CT - XH tỉnh.

23634791 1071667916304914 10148274 n
Đoàn giám sát tại Phường Yên Giang, Thị xã Quảng Yên
 
Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tại 4/19 bộ phận một cửa hiện đại cấp xã (Phường Yên Giang, phường Cộng Hòa, xã Liên Hòa, xã Liên Vị) và Trung tâm Hành chính công Thị xã Quảng Yên. Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn đã tập trung vào giám sát về quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính; ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; khối lượng công việc và kết quả giải quyết; cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của cán bộ, tính công khai, minh bạch tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, bộ phận một cửa hiện đại cấp xã; công tác phổ biến, quán triệt các quy định giải quyết hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức....
 
23634725 1071670592971313 459500070 n
Đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng đoàn giám sát kiểm tra tại phường Cộng Hòa
 
Qua quan sát và trao đổi trực tiếp với đội ngũ cán bộ công chức được phân công bố trí làm việc tại Trung tâm hành chính công Thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường, xã và người dân trực tiếp đến giao dịch kết hợp trao đổi trực tiếp với Lãnh đạo bộ phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường, xã cho thấy: Đội ngũ các cán bộ công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công Thị xã và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có thái độ hòa nhã, cởi mở, nắm vững được chuyên môn nghiệp vụ, tận tình khi giải thích, hướng dẫn và giải quyết công việc của công dân; các quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính tại các trung tâm hành chính công cấp huyện; bộ phận một cửa hiện đại cấp xã được thực hiện đảm bảo, không có hồ sơ tồn đọng...
 
23602276 1071670566304649 193434462 n
Đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng đoàn giám sat trao đổi với lãnh đạo Trung tâm hành chính công Thị xã Quảng Yên
 
Bên cạnh đánh giá những kết quả nổi bật, Đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Trung tâm hành chính công Thị xã Quảng Yên và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, phường của Thị xã Quảng Yên. Qua đó, có những kiến nghị với Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công, Lãnh đạo các phường, xã về các vấn đề còn hạn chế, cần quan tâm chấn chỉnh trong hoạt động của Trung tâm Hành chính công và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã. Đồng thời, Đoàn giám sát cũng đã tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động của các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, bộ phận một cửa hiện đại cấp xã để kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết…

                                                              Ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh đoàn

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %