Smart News - шаблон joomla Создание сайтов

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI QUẢNG NINH

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI QUẢNG NINH

Giám đốc: Đ/c Lý Văn Thành (Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm giám đốc Cung VHTN Quảng Ninh)

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân sư phạm Toán

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.622.932
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Giám đốc Thường trực: Đ/c Nguyễn Quốc Trường

- Trình độ chuyên môn:  Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.829.209
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Giám đốc: Đ/c Đỗ Thị Kim Oanh

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Văn hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.829.210

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Giám đốc: Đ/c Bùi Thị Vân Anh

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Khoa học, đang học Thạc sỹ Quản lý Văn hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.812.933
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phòng Hành chính quản trị

 

Trưởng phòng: Đ/c Hoàng Hồng Cẩm

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp*

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Trưởng phòng: Đ/c Vũ Tiến Sỹ

- Trình độ chuyên môn:  Trung cấp An ninh

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp*

- Điện thoại cơ quan: 0333.626.010
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Văn Thuỳ Dung

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Trần Thị Phượng

- Trình độ chuyên môn:  Đang học ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cán bộ: Đ/c Bùi Đức Toàn

- Trình độ chuyên môn:  Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cán bộ: Đ/c Nguyễn Văn Hùng

- Trình độ chuyên môn:  Trung cấp Thuỷ sản

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cán bộ: Đ/c Mai Thị Phượng

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Nguyễn Việt Thành

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Công nghệ thông tin

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Nguyễn Quỳnh Trang

- Trình độ chuyên môn:  Cao đẳng Kế toán ngân hàng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Bùi Thị Thanh Thuỷ

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Trần Triệu Ngọc

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Phạm Tuấn Khanh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp y tế

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Vũ Bá Thông

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email: Cvhtn.quangninh@gmail.com

Cán bộ: Đ/c Hoàng Văn Phùng

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157

 - Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Huỳnh Văn Hạnh

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Nguyễn Đức Thìn

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Phạm Thanh Huyền

- Điện thoại cơ quan: 0333.825.157
- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phòng Nghiệp vụ

 

Phó Trưởng phòng: Đ/c Trần Văn Hiếu

- Trình độ chuyên môn:  Đại học Thể dục thể thao

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.625.510
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Trưởng phòng: Đ/c Trần Đình Hùng

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học mỹ thuật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp*

- Điện thoại cơ quan: 0333.625.510
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Bùi Thị Ngọc Lan

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.625.510
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Trần Thuý Lệ

- Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.625.510
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Phương pháp công tác Đội

 

Phó Trưởng phòng: Đ/c Đặng Thị Thu Hương

- Trình độ chuyên môn:  Đại học Thể dục thể thao

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.812.700

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Trưởng phòng: Đ/c Trần Thị Cẩm Bình

- Trình độ chuyên môn:  Cao đẳng sư phạm Nhạc

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.625.510
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Nguyễn Hữu Hùng

- Trình độ chuyên môn:  Đại học Sư phạm âm nhạc

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.625.510
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ: Đ/c Trần Diệu Linh

- Trình độ chuyên môn:  Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.625.510

 - Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %